อุบลราชธานี
เมืองอุบลราชธานี
ศรีเมืองใหม่
โขงเจียม
เขื่องใน
เขมราฐ
เดชอุดม
นาจะหลวย
น้ำยืน
บุณฑริก
ตระการพืชผล
กุดข้าวปุ้น
ม่วงสามสิบ
วารินชำราบ
วารินชำราบ
ธาตุ
ท่าลาด
โนนโหนน
คูเมือง
สระสมิง
คำน้ำแซบ
บุ่งหวาย
คำขวาง
โพธิ์ใหญ่
แสนสุข
หนองกินเพล
โนนผึ้ง
เมืองศรีไค
ห้วยขะยูง
บุ่งไหม
พิบูลมังสาหาร
ตาลสุม
โพธิ์ไทร
สำโรง
ดอนมดแดง
สิรินธร
ทุ่งศรีอุดม
กิ่งนาเยีย
กิ่งนาตาล
กิ่งเหล่าเสือโก้ก
กิ่งสว่างวีระวงศ์
กิ่งน้ำขุ่น

อำเภอวารินชำราบ

ประเทศไทย > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > จ.อุบลราชธานี

แบ่งเขตการปกครอง เป็น 16 ตำบล , 158 หมู่บ้าน
ประกอบด้วยตำบล วารินชำราบ , ธาตุ , ท่าลาด , โนนโหนน , คูเมือง , สระสมิง , คำน้ำแซบ , บุ่งหวาย , คำขวาง , โพธิ์ใหญ่ , แสนสุข , หนองกินเพล , โนนผึ้ง , เมืองศรีไค , ห้วยขะยูง , บุ่งไหม

จำนวนประชากรใน อำเภอวารินชำราบ
  จำนวนหลังคาเรือน : 22,324 หลังคาเรือน    
  จำนวนประชากร : 107,718 คน   จำนวนผู้สูงอายุ : 11,867 คน
  จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 7,078 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 2,617 คน
  จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 664 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 201 คน
  จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 20,324 คน   จำนวนผู้พิการ : 1,348 คน
 
 
สถานที่น่าสนใจใน อำเภอวารินชำราบ
  สถานศึกษา   จำนวน 77 แห่ง
  ศูนย์รวมการซื้อ-ขาย   จำนวน 1 แห่ง
  การเดินทาง/การคมนาคม   จำนวน 8 แห่ง
  สถานบริการด้านสุขภาพ   จำนวน 25 แห่ง
  การเงิน/การลงทุน   จำนวน 0 แห่ง
  กีฬา   จำนวน 0 แห่ง
  สถานที่ท่องเที่ยว   จำนวน 6 แห่ง
  สถานบริการด้านความบันเทิง   จำนวน 0 แห่ง
  สถานีบริการเชื้อเพลิง   จำนวน 16 แห่ง
  ที่พัก   จำนวน 3 แห่ง
  อาหารและเครื่องดื่ม   จำนวน 0 แห่ง
  ศาสนสถาน   จำนวน 97 แห่ง
  อื่นๆ   จำนวน 0 แห่ง
    จำนวน 0 แห่ง
  รวมทั้งหมด   จำนวน 233 แห่ง


รหัสไปรษณีย์ของ อำเภอวารินชำราบ
 
ต.วารินชำราบ   34190    
ต.ธาตุ   34190    
ต.ท่าลาด   34310    
ต.โนนโหนน   34190    
ต.คูเมือง   34190    
ต.สระสมิง   34190    
ต.คำน้ำแซบ   34190    
ต.บุ่งหวาย   34310    
ต.คำขวาง   34190    
ต.โพธิ์ใหญ่   34190    
ต.แสนสุข   34190    
ต.หนองกินเพล   34190    
ต.โนนผึ้ง   34190    
ต.เมืองศรีไค   34190    
ต.ห้วยขะยูง   34310    
ต.บุ่งไหม   34190    

 
 


ภาคกลาง
()
กรุงเทพมหานคร ()
สมุทรปราการ ()
นนทบุรี ()
ปทุมธานี ()
พระนครศรีอยุธยา ()
อ่างทอง ()
ลพบุรี ()
สิงห์บุรี ()
ชัยนาท ()
สระบุรี ()
นครนายก ()
นครสวรรค์ ()
อุทัยธานี ()
กำแพงเพชร ()
สุโขทัย ()
พิษณุโลก ()
พิจิตร ()
เพชรบูรณ์ ()
สุพรรณบุรี ()
นครปฐม ()
สมุทรสาคร ()
สมุทรสงคราม ()
ภาคตะวันออก
()
ชลบุรี ()
ระยอง ()
จันทบุรี ()
ตราด ()
ฉะเชิงเทรา ()
ปราจีนบุรี ()
สระแก้ว ()
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
()
นครราชสีมา ()
บุรีรัมย์ ()
สุรินทร์ ()
ศรีสะเกษ ()
อุบลราชธานี ()
ยโสธร ()
ชัยภูมิ ()
อำนาจเจริญ ()
บึงกาฬ ()
หนองบัวลำภู ()
ขอนแก่น ()
อุดรธานี ()
เลย ()
หนองคาย ()
มหาสารคาม ()
ร้อยเอ็ด ()
กาฬสินธุ์ ()
สกลนคร ()
นครพนม ()
มุกดาหาร ()
ภาคเหนือ
()
เชียงใหม่ ()
ลำพูน ()
ลำปาง ()
อุตรดิตถ์ ()
แพร่ ()
น่าน ()
พะเยา ()
เชียงราย ()
แม่ฮ่องสอน ()
ภาคตะวันตก
()
ตาก ()
ราชบุรี ()
กาญจนบุรี ()
เพชรบุรี ()
ประจวบคีรีขันธ์ ()
ภาคใต้
()
นครศรีธรรมราช ()
กระบี่ ()
พังงา ()
ภูเก็ต ()
สุราษฎร์ธานี ()
ระนอง ()
ชุมพร ()
สงขลา ()
สตูล ()
ตรัง ()
พัทลุง ()
ปัตตานี ()
ยะลา ()
นราธิวาส ()