อุบลราชธานี
เมืองอุบลราชธานี
ศรีเมืองใหม่
โขงเจียม
เขื่องใน
เขื่องใน
สร้างถ่อ
ค้อทอง
ก่อเอ้
หัวดอน
ชีทวน
ท่าไห
นาคำใหญ่
แดงหม้อ
ธาตุน้อย
บ้านไทย
บ้านกอก
กลางใหญ่
โนนรัง
ยางขี้นก
ศรีสุข
สหธาตุ
หนองเหล่า
เขมราฐ
เดชอุดม
นาจะหลวย
น้ำยืน
บุณฑริก
ตระการพืชผล
กุดข้าวปุ้น
ม่วงสามสิบ
วารินชำราบ
พิบูลมังสาหาร
ตาลสุม
โพธิ์ไทร
สำโรง
ดอนมดแดง
สิรินธร
ทุ่งศรีอุดม
กิ่งนาเยีย
กิ่งนาตาล
กิ่งเหล่าเสือโก้ก
กิ่งสว่างวีระวงศ์
กิ่งน้ำขุ่น

อำเภอเขื่องใน

ประเทศไทย > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > จ.อุบลราชธานี

แบ่งเขตการปกครอง เป็น 18 ตำบล , 170 หมู่บ้าน
ประกอบด้วยตำบล เขื่องใน , สร้างถ่อ , ค้อทอง , ก่อเอ้ , หัวดอน , ชีทวน , ท่าไห , นาคำใหญ่ , แดงหม้อ , ธาตุน้อย , บ้านไทย , บ้านกอก , กลางใหญ่ , โนนรัง , ยางขี้นก , ศรีสุข , สหธาตุ , หนองเหล่า

จำนวนประชากรใน อำเภอเขื่องใน
  จำนวนหลังคาเรือน : 22,757 หลังคาเรือน    
  จำนวนประชากร : 109,406 คน   จำนวนผู้สูงอายุ : 15,056 คน
  จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 7,282 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 2,979 คน
  จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 627 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 103 คน
  จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 26,373 คน   จำนวนผู้พิการ : 1,130 คน
 
 
สถานที่น่าสนใจใน อำเภอเขื่องใน
  สถานศึกษา   จำนวน 78 แห่ง
  ศูนย์รวมการซื้อ-ขาย   จำนวน 0 แห่ง
  การเดินทาง/การคมนาคม   จำนวน 8 แห่ง
  สถานบริการด้านสุขภาพ   จำนวน 61 แห่ง
  การเงิน/การลงทุน   จำนวน 0 แห่ง
  กีฬา   จำนวน 0 แห่ง
  สถานที่ท่องเที่ยว   จำนวน 2 แห่ง
  สถานบริการด้านความบันเทิง   จำนวน 0 แห่ง
  สถานีบริการเชื้อเพลิง   จำนวน 3 แห่ง
  ที่พัก   จำนวน 0 แห่ง
  อาหารและเครื่องดื่ม   จำนวน 0 แห่ง
  ศาสนสถาน   จำนวน 104 แห่ง
  อื่นๆ   จำนวน 0 แห่ง
    จำนวน 0 แห่ง
  รวมทั้งหมด   จำนวน 256 แห่ง


รหัสไปรษณีย์ของ อำเภอเขื่องใน
 
ต.เขื่องใน   34150    
ต.สร้างถ่อ   34150    
ต.ค้อทอง   34150    
ต.ก่อเอ้   34150    
ต.หัวดอน   34150    
ต.ชีทวน   34150    
ต.ท่าไห   34320    
ต.นาคำใหญ่   34150    
ต.แดงหม้อ   34150    
ต.ธาตุน้อย   34150    
ต.บ้านไทย   34150    
ต.บ้านกอก   34320    
ต.กลางใหญ่   34320    
ต.โนนรัง   34320    
ต.ยางขี้นก   34150    
ต.ศรีสุข   34150    
ต.สหธาตุ   34150    
ต.หนองเหล่า   34150    

 
 


ภาคกลาง
()
กรุงเทพมหานคร ()
สมุทรปราการ ()
นนทบุรี ()
ปทุมธานี ()
พระนครศรีอยุธยา ()
อ่างทอง ()
ลพบุรี ()
สิงห์บุรี ()
ชัยนาท ()
สระบุรี ()
นครนายก ()
นครสวรรค์ ()
อุทัยธานี ()
กำแพงเพชร ()
สุโขทัย ()
พิษณุโลก ()
พิจิตร ()
เพชรบูรณ์ ()
สุพรรณบุรี ()
นครปฐม ()
สมุทรสาคร ()
สมุทรสงคราม ()
ภาคตะวันออก
()
ชลบุรี ()
ระยอง ()
จันทบุรี ()
ตราด ()
ฉะเชิงเทรา ()
ปราจีนบุรี ()
สระแก้ว ()
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
()
นครราชสีมา ()
บุรีรัมย์ ()
สุรินทร์ ()
ศรีสะเกษ ()
อุบลราชธานี ()
ยโสธร ()
ชัยภูมิ ()
อำนาจเจริญ ()
บึงกาฬ ()
หนองบัวลำภู ()
ขอนแก่น ()
อุดรธานี ()
เลย ()
หนองคาย ()
มหาสารคาม ()
ร้อยเอ็ด ()
กาฬสินธุ์ ()
สกลนคร ()
นครพนม ()
มุกดาหาร ()
ภาคเหนือ
()
เชียงใหม่ ()
ลำพูน ()
ลำปาง ()
อุตรดิตถ์ ()
แพร่ ()
น่าน ()
พะเยา ()
เชียงราย ()
แม่ฮ่องสอน ()
ภาคตะวันตก
()
ตาก ()
ราชบุรี ()
กาญจนบุรี ()
เพชรบุรี ()
ประจวบคีรีขันธ์ ()
ภาคใต้
()
นครศรีธรรมราช ()
กระบี่ ()
พังงา ()
ภูเก็ต ()
สุราษฎร์ธานี ()
ระนอง ()
ชุมพร ()
สงขลา ()
สตูล ()
ตรัง ()
พัทลุง ()
ปัตตานี ()
ยะลา ()
นราธิวาส ()