อุบลราชธานี
เมืองอุบลราชธานี
หัวเรือ
หนองขอน
ปทุม
ขามใหญ่
แจระแม
หนองบ่อ
ไร่น้อย
กระโสบ
กุดลาด
ขี้เหล็ก
ปะอาว
ศรีเมืองใหม่
โขงเจียม
เขื่องใน
เขมราฐ
เดชอุดม
นาจะหลวย
น้ำยืน
บุณฑริก
ตระการพืชผล
กุดข้าวปุ้น
ม่วงสามสิบ
วารินชำราบ
พิบูลมังสาหาร
ตาลสุม
โพธิ์ไทร
สำโรง
ดอนมดแดง
สิรินธร
ทุ่งศรีอุดม
กิ่งนาเยีย
กิ่งนาตาล
กิ่งเหล่าเสือโก้ก
กิ่งสว่างวีระวงศ์
กิ่งน้ำขุ่น

อำเภอเมืองอุบลราชธานี

ประเทศไทย > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > จ.อุบลราชธานี

แบ่งเขตการปกครอง เป็น 11 ตำบล , 126 หมู่บ้าน
ประกอบด้วยตำบล หัวเรือ , หนองขอน , ปทุม , ขามใหญ่ , แจระแม , หนองบ่อ , ไร่น้อย , กระโสบ , กุดลาด , ขี้เหล็ก , ปะอาว

จำนวนประชากรใน อำเภอเมืองอุบลราชธานี
  จำนวนหลังคาเรือน : 24,781 หลังคาเรือน    
  จำนวนประชากร : 96,223 คน   จำนวนผู้สูงอายุ : 10,715 คน
  จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 6,837 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 2,985 คน
  จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 582 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 143 คน
  จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 20,210 คน   จำนวนผู้พิการ : 1,180 คน
 
 
สถานที่น่าสนใจใน อำเภอเมืองอุบลราชธานี
  สถานศึกษา   จำนวน 117 แห่ง
  ศูนย์รวมการซื้อ-ขาย   จำนวน 13 แห่ง
  การเดินทาง/การคมนาคม   จำนวน 7 แห่ง
  สถานบริการด้านสุขภาพ   จำนวน 46 แห่ง
  การเงิน/การลงทุน   จำนวน 0 แห่ง
  กีฬา   จำนวน 0 แห่ง
  สถานที่ท่องเที่ยว   จำนวน 8 แห่ง
  สถานบริการด้านความบันเทิง   จำนวน 0 แห่ง
  สถานีบริการเชื้อเพลิง   จำนวน 25 แห่ง
  ที่พัก   จำนวน 19 แห่ง
  อาหารและเครื่องดื่ม   จำนวน 4 แห่ง
  ศาสนสถาน   จำนวน 130 แห่ง
  อื่นๆ   จำนวน 0 แห่ง
    จำนวน 0 แห่ง
  รวมทั้งหมด   จำนวน 369 แห่ง


รหัสไปรษณีย์ของ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
 
ต.หัวเรือ   34000    
ต.หนองขอน   34000    
ต.ปทุม   34000    
ต.ขามใหญ่   34000    
ต.แจระแม   34000    
ต.หนองบ่อ   34000    
ต.ไร่น้อย   34000    
ต.กระโสบ   34000    
ต.กุดลาด   34000    
ต.ขี้เหล็ก   34000    
ต.ปะอาว   34000    

 
 


ภาคกลาง
()
กรุงเทพมหานคร ()
สมุทรปราการ ()
นนทบุรี ()
ปทุมธานี ()
พระนครศรีอยุธยา ()
อ่างทอง ()
ลพบุรี ()
สิงห์บุรี ()
ชัยนาท ()
สระบุรี ()
นครนายก ()
นครสวรรค์ ()
อุทัยธานี ()
กำแพงเพชร ()
สุโขทัย ()
พิษณุโลก ()
พิจิตร ()
เพชรบูรณ์ ()
สุพรรณบุรี ()
นครปฐม ()
สมุทรสาคร ()
สมุทรสงคราม ()
ภาคตะวันออก
()
ชลบุรี ()
ระยอง ()
จันทบุรี ()
ตราด ()
ฉะเชิงเทรา ()
ปราจีนบุรี ()
สระแก้ว ()
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
()
นครราชสีมา ()
บุรีรัมย์ ()
สุรินทร์ ()
ศรีสะเกษ ()
อุบลราชธานี ()
ยโสธร ()
ชัยภูมิ ()
อำนาจเจริญ ()
บึงกาฬ ()
หนองบัวลำภู ()
ขอนแก่น ()
อุดรธานี ()
เลย ()
หนองคาย ()
มหาสารคาม ()
ร้อยเอ็ด ()
กาฬสินธุ์ ()
สกลนคร ()
นครพนม ()
มุกดาหาร ()
ภาคเหนือ
()
เชียงใหม่ ()
ลำพูน ()
ลำปาง ()
อุตรดิตถ์ ()
แพร่ ()
น่าน ()
พะเยา ()
เชียงราย ()
แม่ฮ่องสอน ()
ภาคตะวันตก
()
ตาก ()
ราชบุรี ()
กาญจนบุรี ()
เพชรบุรี ()
ประจวบคีรีขันธ์ ()
ภาคใต้
()
นครศรีธรรมราช ()
กระบี่ ()
พังงา ()
ภูเก็ต ()
สุราษฎร์ธานี ()
ระนอง ()
ชุมพร ()
สงขลา ()
สตูล ()
ตรัง ()
พัทลุง ()
ปัตตานี ()
ยะลา ()
นราธิวาส ()